கிளைமேக்ஸ்

80ஸ் கிட்ஸ் கொண்டாடிய கிளைமாக்ஸ் காட்சிகள்.. 2கே கிட்ஸ் ஏத்துப்பாங்களா?