சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்

`ரேஷன் கடைகளில் 5 கிலோ சிலிண்டர்; முத்ரா திட்டத்தின் கீழ் கடன்’ – மத்திய அரசின் புதிய திட்டம்!