தனுசு ராசி

Rasi Temples: தனுசு ராசியின் அதிபதி யார்… கட்டாயம் வழிபட வேண்டிய கோயில் எது?