சலார்

ரஜினியின் தளபதிதான், பிரபாஸின் சலாரா? சலார் கதை இதுதான்!