சல்மான் கான்

பாலிவுட்டின் பிரபல பிராப்ளம்… சல்மான் கான் அலப்பறைகள்!