சம்யுக்தா

கேரளாவில் செம கில்லி… யார் இந்த சம்யுக்தா?!