ஐஐடி வினாத்தாள்

`கேள்வியும் நீங்களே.. பதிலும் நீங்களே..!’ – ஐஐடி கோவாவின் புதிய முயற்சி