மன்சூர் அலிகான்

மன்சூர் அலிகான் அளவுக்கு இல்லை.. ஆனால், ரஜினி.. பார்த்திபன் சேட்டை இருக்கே!