கண்கள் இரண்டால்..

கண்கள் இரண்டால் பாட்டு சுப்ரமணியபுரம் படத்தை காலி பண்ணிருச்சு! ஏன் இப்படி சொல்கிறார் சசிக்குமார்?