சஹாரா சுப்ரதா ராய்

சக்ரவர்த்தியா? மோசடி மன்னனா? ‘சஹாரா’ சுப்ரதா ராயின் கதை!