இயக்குநர் சுசீந்திரன்

தமிழ் சினிமாவின் மரண மாஸ் இயக்குநர்.. சுசீந்திரன் சம்பவங்கள்!