கோபுரங்கள் சாய்வதில்லை

இயக்குநர் மணிவண்ணனின் முதல் படம்… `கோபுரங்கள் சாய்வதில்லை’ படத்தை 80ஸ் கிட்ஸ் ஏன் கொண்டாடினார்கள்?!