மின் இணைப்பை ஆதார் எண்ணுடன் இணைப்பது எப்படி… எளிய வழி இதோ!