டாடா, மெட்டாவெர்ஸ், ரவி சாஸ்திரி – ஐபிஎல் 2022-ல என்னெவெல்லாம் புதுசுனு தெரியுமா?