பேமஸ் பன்ச் முதல் சமையல்காரரின் துரோகம் வரை… தீரன் சின்னமலை வாழ்வின் முக்கியமான 6 தருணங்கள்!