கே.சி.வீரமணி

`7வது படிக்கும்போதே பென்ஸ் கார்; ரெய்டில் கைப்பற்றப்பட்டது என்ன..!’ – கே.சி.வீரமணியின் விளக்கம்