இங்கிலாந்து இளவரசர் பிலிப் வாழ்வின் 10 நெகிழ்ச்சிகள்!

1921-ல் பிறந்த இளவரசர் பிலிப்புக்கும் – இரண்டாம் எலிசபெத்துக்கும் இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற 1947ம் ஆண்டில் பிரமாண்டமாகத் திருமணம் நடைபெற்றது. ஏறக்குறைய 73 ஆண்டுகள் இல்வாழ்க்கைக்குப் பின் கணவர் பிலிப்பை இழந்திருக்கிறார் ராணி இரண்டாம் எலிசபெத். இளவரசர் பிலிப் மறைவுக்கு உலக நாடுகளின் தலைவர்கள் பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இளவரசர் பிலிப் வாழ்வின் 10 சம்பவங்கள் புகைப்படங்களாக…

[zombify_post]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top