90ஸ் கிட்ஸ்கள் கொண்டாடும் 12 பள்ளிகால எவர்க்ரீன் நினைவுகள்!

90ஸ் கிட்ஸின் மனதுக்கு நெருக்கமான இடங்களில் பள்ளிகளுக்கு முக்கியமான இடம் எப்போதுமே இருக்கும். காலை எழுந்தது முதல் இரவு உறங்கச் செல்லும் வரை பள்ளி வகுப்பு, விளையாட்டு, நட்பு, சண்டை என அதைப்பற்றி சிந்திப்பதிலேயே அவர்களின் நாள் முடிந்துவிடும். 90ஸ் கிட்ஸின் ஒரு நாளை ஆக்கிரமித்திருந்த 12 பள்ளிகால எவர்கிரீன் நினைவுகள்…

[zombify_post]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top