பி.சி.ஸ்ரீராம் ஃபேனா நீங்க… அப்போ உங்களுக்கான குவிஸ்தான் இது!

தமிழ் சினிமா ஒளிப்பதிவுத் துறையை பி.சி.ஸ்ரீராமுக்கு முன்பு, பி.சி.ஸ்ரீராமுக்கு பின்பு என இருவகையாகப் பிரித்துவிடலாம். ஒரு ஒளிப்பதிவாளரின் பெயருக்காக படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு கூடத்தொடங்கியது என்றால் அது பி.சி.ஸ்ரீராம் வருகைக்குப் பிறகுதான். அந்த அளவுக்கு ஒளி ஓவியத்தில் மிளிரும் பி.சி.ஸ்ரீராம் பற்றி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்குத் தெரிந்திருக்கிறதெனப் பார்க்கலாமா..?


Also Read : தெக்குச் சீமையிலே முதல் அடிச்சு தூக்கு வரை.. அஜித் கலக்கிய டான்ஸ்!

[zombify_post]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top