தமிழக அமைச்சரவை பற்றி உங்களுக்கு எவ்வளவு தெரியும்?

ஒரு விஷயம் கவனிச்சீங்களா? ஜெயலலிதா இருந்தபோது தமிழக அமைச்சரவையில் அடிக்கடி மாற்றம் நிகழும். ஆனால் கடந்த 4 ஆண்டுகளாக அமைச்சரவையில் பெரிதாக எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் தொடர்கிறது. நம்மில் நிறைய பேருக்கு எந்தத் துறை யாரிடம் இருக்கிறது என்ற தகவலே மறந்துபோயிருக்கலாம். எலெக்சன் வருதில்ல. ஞாபகப்படுத்திடலாமா? ரெடி ஸ்டார்ட்.

[zombify_post]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top