மோகன் ஏன் வெள்ளி விழா நாயகன் – 4 `நச்’ காரணங்கள்

நடிகர் மோகனை இன்றைய தலைமுறையினர் மைக் மோகன் என்று அழைத்தாலும் அவர் பிஸியாக நடித்துக் கொண்டிருந்த காலத்தில் வெள்ளிவிழா நாயகன் என்று அழைக்கப்பட்டார். அவர் எதனால் வெள்ளிவிழா நாயகனாக இருந்தார் என்பதையும் அவருக்குப் பின் வேறு எந்த நடிகரும் ஏன் அடுத்த மோகனாக மாறவில்லை என்பதற்கான சில விஷயங்களையும் இந்தக் கட்டுரையில் பார்க்கலாம்.

[zombify_post]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top