நிதி மேலாண்மை

Personal Finance-ல் நீங்கள் செய்யக் கூடாத 6 தவறுகள்!

பொருளாதார நிபுணர்களாக இல்லாதவர்கள்கூட நிதி மேலாண்மையில் மிகவும் கவனமாக இருப்பார்கள். நிதி மேலாண்மையில் செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் குறித்து பல்வேறு தகவல்கள் கொட்டிக் கிடக்கின்றன. ஆனால், நாம் செய்யும் தவறுகளை சுட்டிக் காட்டும் தகவல்கள் மிகவும் குறைவு. அந்த வகையில், நிதி மேலாண்மையில் நாம் தவறவிடுகின்ற விஷயங்கள் குறித்து இங்குதெரிந்துகொள்வோம்..

Also Read : ஒரு கல் மூன்றாவது உலகப் போரைத் தொடங்குமா?


[zombify_post]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top