அமலா பால் ரசிகர்களே… உங்களுக்கு அவங்களைப் பத்தி எந்த அளவுக்குத் தெரியும்? #Quiz

வில்லேஜ் ரோல் தொடங்கி அல்ட்ரா மாடர்ன் ரோல் வரை தன் நடிப்பால் அசத்தும் அமலா பாலின் ரசிகர்களே. அவரைப் பற்றி நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் தெரிந்து வைத்திருக்கிறீர்கள் எனப் பார்க்கலாமா..?

[zombify_post]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top