லைக், டிஸ்லைக் முதல் நண்பர்கள் வரை… கூகுளிடம் உங்களைப் பற்றி இருக்கும் 4 விஷயங்கள்! #Alert

இன்டர்நெட்டில் அதிக நேரம் செலவிடம் போன்றவர்களிடமிருந்து பெறப்படும் தகவல்களே இங்கு முதலீடு. அதிலும் குறிப்பாகத் தனிப்பட்ட தகவல்களுக்கு பெரிய மவுசே இருக்கிறது. கூகுள் போன்ற பெரும் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், தங்களது சேவைகளுக்குச் சரியான பயனாளிகளை அடையாளம் கான இவற்றைப் பயன்படுத்துகின்றன. இதற்காக ஒவ்வொரு பயனாளரின் விர்ச்சுவல் புரஃபைல் எனப்படும் மெய்நிகர் ஆசாமியாக உருவகப்படுத்தப்படுகிறார்கள்.

[zombify_post]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top