பிக்பாஸ்

வைரல் தேவதை ஓவியா.. வாயால் கெட்ட ஜூலி.. பிக்பாஸ் முதல் சீசன் ஏன் ஸ்பெஷல்?