விபத்தில்லா தீபாவளி

`சானிடைஸரை யூஸ் பண்ணிட்டு பட்டாசு வெடிக்காதீங்க’ – விபத்தில்லா தீபாவளிக்கு அரசின் வழிகாட்டுதல்கள்!