எக்ஸோ கை

`எக்ஸ்ட்ரீம் கியூட்… மேடையில் பீஸ்ட்… இந்திய டிரெண்டிங்கில் எக்ஸோ கை!’ – யார் இவர்?