என்னடா பண்ணி வைச்சிருக்கீங்க… Fake ஐபிஎல் நடத்தி ரஷ்யர்களுக்கு விபூதி அடிச்ச குஜராத் கிராமம்!