‘ஜெயில் வாழ்க்கை, 800 விளம்பரங்கள், கமல் கொடுத்த சான்ஸ்’ – யார் இந்த ஜிப்ரான்?