நியூசிலாந்து பிரதமர் ஜெசிந்தா ஆர்டனுக்கும் அண்ணாமலைக்கும் உள்ள ஒற்றுமை!