`பொன்னியின் செல்வன்’ கதை நாயகர்கள் – ’இளைய பிராட்டி’ குந்தவை