மடம்.. மர்மம்.. மரணம்.. நித்யானந்தா கோமாளியா? குற்றவாளியா?