இன்வெர்ட்டர் ஏசி Vs நார்மல் ஏசி.. வித்தியாசம் என்ன… எது பெட்டர்… ஏன்?