பிக்காசோவின் ஓவியம்

ரூ.755 கோடிக்கு ஏலம் போன பிகாசோ ஓவியம்… என்ன சிறப்பு?