பத்திரிகையாளர் குமார் மறைவு; உடனடி உதவிக்கரம் நீட்டிய முதல்வர் – சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றம் நன்றி!