’உலக அமைதி ஏன் முக்கியம்?’ – சென்னை ரோட்டரி கிளப் முன்னெடுத்த ’புராஜக்ட் ஐக்கியம்’!