இடலாக்குடி சார்பதிவாளர் அலுவலக போஸ்டர்

கன்னியாகுமரி: அரசை விட சார்பதிவாளருக்கே வருவாய் அதிகம் – அதிரவைத்த போஸ்டர்!