டி.ஆர் பக்தர்களே உங்களுக்கான சிம்பிள் குவிஸ் இது… எத்தனை மார்க் வாங்குறீங்கனு பார்க்கலாமா?

தமிழ் சினிமாவின் சகல கலைகளிலும் கற்றுத் தேர்ந்த ‘அஷ்டாவதானி’ டி.ராஜேந்தர் பற்றி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்குத் தெரிந்திருக்கிறதெனப் பார்க்கலாமா?

[zombify_post]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top