நாடோடிகள் பாணியில் நடந்த பார்த்திபன் – சீதா திருமணம்!