இயக்குநர் சேரன் பற்றி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்குத் தெரியும்? #Quiz

கமர்சியல் படங்களிலும் தமிழக வாழ்வியலை பிரதிபலிக்க முடியும் என நிரூபித்த இயக்குநரும் நடிகருமான சேரன் பற்றி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்குத் தெரிந்திருக்கிறதெனப் பார்க்கலாமா?

[zombify_post]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top