5-ஆம் வகுப்பு கொஸ்டீன் பேப்பர் இது… நீங்க பாஸ் ஆகுறீங்களானு பார்க்கலாமா?

5 ஆம் வகுப்பு சமச்சீர் அறிவியல், சமூக அறிவியல் புத்தகங்களிலிருந்து சில கேள்விகளை இங்கே கேட்டிருக்கிறோம். 7-க்கு மேல் எடுத்தா நீங்க பாஸ். ரெடியா? 

[zombify_post]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top