நீங்க வாங்கப்போற பொருள் ஒரிஜினலா, ஃபேக்கா- கண்டுபிடிக்க 7 வழிகள்!