முன்னாள் அமைச்சர் இந்திரகுமாரி

ஊழல் வழக்கில் தண்டிக்கப்பட்ட அ.தி.மு.க முன்னாள் அமைச்சர் இந்திரகுமாரி – 25 ஆண்டு வழக்கின் பின்னணி!