மியாசாகி

மியாசாகி மாழ்பழம் கிலோ ரூ.2.7 லட்சம் – என்ன ஸ்பெஷல்?