விஜய்க்கு தெலுங்கானா முதல்வர் உடனே அப்பாயின்மென்ட் கொடுத்தது ஏன்? Insiders Info