`மாயக்குரலோன்’ மலேசியா வாசுதேவன் ரசிகர்களே… உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டெஸ்ட் #Quiz

தனித்துவமான கணீர் குரல்வளமும் அசத்தலான நடிப்புத்திறமையும் ஒருங்கே அமையப்பெற்ற அற்புதக் கலைஞன் மலேசியா வாசுதேவன் பற்றி உங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் தெரிந்திருக்கிறதெனப் பார்த்துவிடலாமா?

[zombify_post]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top