`வெண்கலக் குரலோன்’ மாணிக்க விநாயகம் ரசிகர்களே… அவரைப் பத்தி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்குத் தெரியும்? #Quiz

சமீபத்தில் மறைந்த ‘வெண்கல குரல்’ கலைஞன் பாடகர் மாணிக்க விநாயகத்தின் ரசிகர்களே.. அவரைப் பற்றி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தெரிந்திருக்கிறதெனப் பார்த்துவிடலாமா?

[zombify_post]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top